Kontakt

ADRES

Jard sp. z o.o.
Wojska Polskiego 35
98-200 Sieradz

jard@zuelch.pl
jard@jard.com.pl

Telefon +48 43 / 822 5673
Fax +48 43 / 822 4213

Podejście

Członkostwo

  • ASU – Arbeitsgemeinschaft Selbständiger Unternehmer e.V. (Stowarzyszenie Niezależnych Przedsiębiorców)
  • BG RCI – Berufsgenossenschaft Rohstoffe u. chem. Przemysł (nr członkowski 3/3011089)
  • VCI – Niemieckie Stowarzyszenie Przemysłu Chemicznego
  • VdL – Verband der deutschen Lackindustrie e.V.

Menü

Menu