W latach 50.

Ucieczka z NRD

W 1952 roku rodzina Zülch ucieka z ówczesnej NRD, firma zostaje znacjonalizowana w kolejnych latach i włączona do „Vereinigung Volkseigener Betriebe Lacke und Farben” (Grupa LACUFA).

Nowy początek na Zachodzie

W 1959 roku firma Eckard Zülch GmbH & Co Lackfarbenfabrik została założona w Osterode am Harz przez pana Eckarda Zülcha.

Menü

Menu