W latach 90.

ISO 9001

Istniejący już system zarządzania jakością jest certyfikowany zgodnie z normą EN ISO 9001 przez TÜV-Cert pod numerem 08/100/1790.

Specjalizacja i internacjonalizacja

Ze względu na specjalizację gamy produktów i rosnącą internacjonalizację działalności, kontakty istnieją w następujących krajach: Austria, Szwajcaria, Francja, Holandia, Belgia, Wielka Brytania, Szwecja, Hiszpania, Włochy, Polska, Czechy, Egipt, Kolumbia, Peru, USA; Kanada, Tajlandia, Hongkong, Chiny, Australia.

Zaangażowanie w ochronę środowiska

W 1998 roku ekologiczne zaangażowanie zarówno w rozwój produktów, jak i produkcję wewnętrzną zostało udokumentowane certyfikatem ISO 14001 wydanym przez TÜV-Cert pod numerem 08/104/1790.

Firma rodzinna w trzecim pokoleniu

Hanns-E. Zülch przejmuje firmę w 1999 roku.

Na szlaku wodnym

W 1999 r. opatentowano farbę wodorozcieńczalną.

Menü

Menu